Vergoeding

Wij hebben een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland voor de vergoeding van de behandelingen die wij verstrekken voor zover u hiervoor verzekerd bent. 
Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of uw behandelingen in onze praktijken door uw zorgverzekeraaar wel of niet worden vergoed.

In het algemeen houdt dit in dat:

  1. * Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor 9 behandelingen en daarna, eventueel met een verwijzing, nogmaals met 9 behandelingen uit de basisverzekering wordt vergoed. Daarboven kan een vergoeding volgen uit de aanvullende verzekering voor zover u die heeft afgesloten. Een aantal indicaties komt in aanmerking voor een zgn. chronische indicatie. Dit houdt in dat er een volledige vergoeding geldt, vanuit de basisverzekering, zonder maximaal aantal behandelingen. Uw kinderfysiotherapeut en/ of zorgverzekering kan u uitleggen welke indicaties hiervoor in aanmerking komen.

    * Bij volwassenen wordt fysiotherapie en oefentherapie ALLEEN vergoed vanuit de aanvullende verzekering tenzij het een aandoening betreft die op de 'chronische lijst' (vastgesteld door Ministerie van Volksgezondheid) van de zorgverzekeraars staat. In dat geval worden de eerste 20 zittingen uit een eventueel door u afgesloten aanvullende verzekering vergoed en daarboven volgt een vergoeding vanuit de basisverzekering.

    * Een aantal indicaties vormt een uitzondering (Bijv. claudicatio intermittens, urine verlies). Raadpleeg altijd vooraf uw zorgverzekering.

    * Niet verzekerde fysiotherapie en oefentherapie dient door u zelf betaald te worden. Kijk vooraf goed na hoe dit voor u geregeld is. Let op; hierbij moet u ook rekening houden met behandelingen fysiotherapie of oefentherapie die u eventueel bij andere praktijken heeft gehad.

    * Verzekerde fysiotherapie en oefentherapie wordt door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij twijfels of uw behandeling wel of niet wordt vergoed kunt u dat met uw fysiotherapeut bespreken.

back top

LOCATIES

Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
Tel: 0571 - 27 47 33

 

 

 


OCHTEND FITNESS

SV Twello
Zuiderlaan 5
7391 TZ Twello


OCHTEND en AVOND PILATES

Gebouw Irene
Dorpsstraat 10
7391 DD Twello